REGLER OCH VILLKOR

REGLER OCH VILLKOR

Villkor för Webite Pte Ltd , samarbetspartners och sponsorer , nedan ” Arrangören” eller ” vi ”.

1. Dessa villkor gäller för alla kampanjaktiviteter, från arrangören, baserad i Singapore (105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534).

2. Innan du deltar i den aktuella kampanjen eller aktiviteten tillhandahålls alltid lämplig information, eller så görs denna information tillgänglig på begäran, om åtgärdens varaktighet, produktkategori, kostnad för deltagande och typ av innehåll.

3. Erbjudanden och aktiviteter är tillgängliga för privatpersoner från 18 år (arton) och äldre, som under kampanjperioden lämnat in en helt ifylld anmälan.

4 . Genom att delta försäkrar du som slutanvändare att du accepterar erbjudandet/PR-aktiviteten.

5 . Arrangören ansvarar inte för eventuella synliga eller dolda fel och inte heller för eventuella skador under leverans eller transport av tjänsten.

6 . Vi fastställer dina uppgifter för genomförandet av aktiviteten, eller om du i samband med tjänsten har kontakt med arrangör, samarbetspartners och sponsorer. Uppgifterna kan också användas för att informera dig om (nya) tjänster av Arrangören, partners och sponsorer. Uppgifterna kan även göras tillgängliga för samarbetspartners och sponsorer för att informera om erbjudanden. Även om du inte uttryckligen har gått med på att ta emot e-postmeddelanden om liknande tjänster från arrangören, partners och sponsorer, innehållande information som kan vara relevant för dig, såvida du inte uttryckligen har valt bort alla ytterligare e-postmeddelanden. Om du föredrar att inte få sådan information från arrangören kan du alltid ange detta med hjälp av sidan för att välja bort i kampanjen. För mer information, se vår integritetspolicy.

7. Dessa villkor kan ändras eller uppdateras av oss när som helst. Viktiga uppdateringar av denna villkorsförklaring finns på webbsidan. Kontrollera därför dessa villkor regelbundet.

För eventuella frågor eller kommentarer, vänligen kontakta oss via [email protected]

Uppdaterad: mars 2023