Politike Privatnosti

CrazyMob

Ova smernica reguliše vašu upotrebu CrazyMob mobilne veb lokacije i bilo kog sadržaja, proizvoda i usluga ponuđenih sa ili preko ove veb lokacije. 

Mobilnu stranicu i veb lokaciju stavljaju na raspolaganje sami CrazyMob pod nadležnošću Webite Pte Ltd, licencirane kompanije koja se nalazi na  105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534, a koja će u daljem tekstu biti nazvana “posao, nas, naši, mi sami”. Webite Pte Ltd je obezbedio sadržaj i pokrenuo CrazyMob. CrazyMob mobilnu veb lokaciju vodi Webite Pte Ltd u Singapore. Kolektivno nudimo CrazyMob članstvo i pružamo pristup video snimcima, aplikacijama i još mnogo toga. 

Svrha ove Politike privatnosti

Zalažemo se da čuvamo i čuvamo poverljivost vaših ličnih podataka u skladu sa svim važećim i potrebnim smernicama o privatnosti. 

Ova Politika privatnosti nazvana „Politika“ je javni dokument koji definiše naš pristup našem postupanju i rukovanju ličnim podacima koje možemo prikupiti od vas ili od vas. U njemu su opisane naše prakse oko prikupljanja, upotrebe, komunikacije, bezbednosti, skladištenja, vođenja evidencije, održavanja i prekogranične razmene informacija (ako postoje) vaših ličnih podataka. 

Ova smernica je inkorporirana u neke od uslova i odredbi CrazyMob i mobilne stranice CrazyMob. Prihvatanjem CrazyMob uslova i odredbi , prihvatate ovu politiku. Kopija ove politike može se poslati / poslati e-poštom na zahtev. 

Ispitivanje ličnih podataka

Da bismo vam ponudili uslugu pretplate na CrazyMob, moramo prikupiti neke informacije o vama. Lični podaci koje možemo prikupiti o vama uključuju, ali nisu ograničeni na, vaš mobilni broj i ime. U slučaju da od nas može biti potrebno prikupiti dodatne informacije ili o vama da vam dostavimo naše proizvode, naše usluge, mi ćemo se pobrinuti da dobijemo vašu saglasnost i o tome vas obavestimo. 

Prikupljanje ličnih podataka

Lične podatke prikupljamo putem mnogih kanala, koji uključuju: 

Direktno od vas, uključujući, ali nije ograničeno na:

Kada na našim mobilnim veb lokacijama unesete tražene podatke o pretplati. 

Kada učestvujete u našim različitim promocijama i anketama 

Treće strane kao što su vaši provajderi za mobilne medije. 

CrazyMob će prikupljati bilo koje lične podatke pomenute u bilo kojem od vaših recepata ili drugih priloga. 

Mi prikupljamo vaše lične podatke prvenstveno da bismo vam pružili naše proizvode i usluge, kao što je usluga pretplate CrazyMob, a nakon toga za: 

Naplata i upravljanje računima;

Servis i korisnička podrška;

Pružićemo vam dalje informacije o našim promocijama, proizvodima, uslugama koje nudimo sami i naši partneri; 

Ili ako i kada to zahteva zakon.

Osetljive informacije

Osetljive informacije su na primer vaša etnička pripadnost, vaša verska uverenja, pol, itd. Generalno, ne prikupljamo ili ne zahtevamo osetljive podatke o vama kako bismo vam ponudili naše proizvode i usluge. U slučaju da je to neophodno, učinićemo to obezbeđujući da smo dobili vaš pristanak i da ćemo prikupljene podatke koristiti samo u svrhu za koju ste pružili osetljive podatke. 

Upotreba / otkrivanje ličnih podataka

Osnovna svrha

Nudimo vam proizvode i usluge koje ste zatražili / pretplatili na CrazyMob, vaše lične podatke ćemo otkriti trećim licima van Kompanije, poput vašeg davaoca mobilnih usluga radi prikupljanja poreza. Vaši lični podaci se otkrivaju ovim organizacijama samo u vezi sa pružanjem / podrškom traženih / pretplaćenih usluga prema vašem zahtevu. 

Kompanija takođe može koristiti informacije prikupljene tehnologijom (1) praćenje upotrebe osobe CrazyMob, (2) kako bi odredila koja područja mobilnih lokacija kompanije se najčešće koriste. Ove informacije nam pomažu da bolje razumemo internetsko korisničko iskustvo pojedinaca za dalja poboljšanja / unapređenja naših proizvoda i usluga kao i za reklamiranje i promocije. 

Takođe možemo da otkrijemo vaše lične podatke:

Državna i regulatorna tijela, kako to zahtijeva ili dopušta zakon, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, kao odgovor na pozive, sudske naloge, naloge ili pravni postupak, ili na drugi način uspostave ili izvršavaju naša zakonska prava ili nas brane od pravnih zahteva ili u slučaju da ako prekršite ili prekršite ugovor sa nama. Mi ćemo koristiti i otkriti vaše lične podatke ako verujemo da ćete naštetiti imovini ili pravima naše kompanije, njenih vlasnika ili onima drugih kupaca našeg poslovanja. Na kraju, vaše lične podatke ćemo koristiti ili otkriti ako smatramo da je neophodno deliti informacije u cilju istrage, 

Vaši pravni savetnici, na vaš zahtev;

Naši profesionalni savetnici, revizori i pravnici.

Bavite se neželjenim ličnim podacima

U slučaju da smo primili ili naišli na neželjene lične podatke o vama, preduzećemo sve razumne korake da utvrdimo da li su informacije neophodne za naše poslovanje i poslove i da li ste pristali na otkrivanje podataka. Ako se ovo smatra neprimjerenim i u skladu s vašom saglasnošću, mi ćemo utvrditi da li se dobiveni podaci trebaju de-identificirati / uništiti i poduzeti potrebne korake za sigurno uništavanje podataka. 

Informacije o bezbednosti

Lične podatke prikupljene u bazi podataka čuvamo na našim serverima. Poduzimamo sve mere predostrožnosti kako bismo obezbedili da naši računari imaju odgovarajuće mere bezbednosti (poput zaštitnog zida, sigurnog radnog okruženja i radnih tokova, sigurnih servera, privilegija pristupa i sl.). da bi se zaštitio od gubitka, zloupotrebe i promene podataka pod kontrolom Kompanije. Uprkos tim merama, ne možemo garantovati da će mere bezbednosti sprečiti da naši računari budu ilegalno dostupni, a pojedinačne informacije ne mogu da budu ukradene ili izmenjene. 

Bežične adrese

Ako je adresa e-pošte koju nam dajete bežična adresa e-pošte, pristajete da na tu adresu primate poruke od kompanije ili njenih poslovnih saradnika (osim i sve dok niste odlučili da nećete primati takve poruke sledeći uputstva od odjavite deo ove politike). Shvaćate da se na ove poruke odnose standardne cene vašeg bežičnog operatera. Predstavljate da ste vlasnik ili ovlašćeni korisnik bežičnog uređaja na kojem će se poruke primati i da ste ovlašćeni da odobravate odgovarajuće naknade. 

Ako više ne želite primati naše promotivne materijale, marketing i promocije, instalacija „isključite se“ dostupna vam je u svakom trenutku. 

Servis kratkih poruka

Možemo vam pružiti uslugu putem koje možete primati poruke na svom bežičnom uređaju putem usluge kratkih poruka („SMS usluga“) Podaci dobijeni od vas u okviru ove SMS usluge mogu uključivati vaše ime. , adresa, broj mobilnog telefona, ime vašeg provajdera i datum, vreme i sadržaj vaših poruka.) Predstavljate da imate godina 18 i da ste vlasnik ili ovlašćeni korisnik bežičnog uređaja na kome su poruke će biti primljeni, a vi ste ovlašćeni da odobrite odgovarajuće takse. Pored svih naknada o kojima ste obavešteni, na našu potvrdu i naknadnu SMS prepisku važe i standardne cene e-pošte vašeg provajdera. Sve naknade naplaćuju se vašem mobilnom operateru. Kompanija neće biti odgovorna za kašnjenje u prijemu SMS poruka, jer je isporuka podložna prenosu vašeg mrežnog operatora. Usluge slanja SMS poruka pružaju se na AS AS IS osnovi. Kompanija takođe može dobiti datum, vreme i sadržaj vaših poruka kao deo vaše upotrebe SMS usluge. Informacije koje dobijemo u vezi sa našom SMS uslugom koristićemo u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ako se troškovi naplate na računu za vaš bežični račun, možemo da pružimo vašem operateru odgovarajuće informacije u vezi s tim. Vaš operater i drugi provajderi bežičnih usluga takođe mogu da prikupljaju podatke o korišćenju vašeg bežičnog uređaja, a njihovu praksu reguliše njihova sopstvena politika. Priznajete i slažete se da se SMS usluga pruža putem bežičnih sistema koji koriste radio (i druga sredstva) za prenošenje komunikacija preko složenih mreža. Ne garantujemo da je vaša upotreba SMS usluge privatna ili sigurna i ne odgovaramo za bilo koji nedostatak privatnosti ili sigurnosti na koji naiđete. Potpuno ste odgovorni za preduzimanje mera predostrožnosti i pružanje bezbednosnih mera koje najbolje odgovaraju vašoj situaciji i upotrebu predviđene SMS usluge. Takođe možemo da pristupimo podacima vašeg naloga i bežičnom nalogu od vašeg mobilnog operatera u svrhu prepoznavanja i rešavanja tehničkih problema i žalbi u vezi sa uslugom. Kompanija može koristiti lične podatke za pružanje usluga koje ste tražili, uključujući usluge koje prikazuju personalizovani sadržaj i oglašavanje. Kompanija takođe može koristiti lične podatke za reviziju, istraživanje i analizu da bi iskoristili i poboljšali naše tehnologije i usluge. Kompanija može deliti agregirane i neosobne podatke sa povezanim trećim licima. Kada kompanija koristi poslovne saradnike da bi pomogli preduzeću u obradi vaših ličnih podataka, kompanija zahteva da se oni pridržavaju naše politike privatnosti i bilo koje druge odgovarajuće mere privatnosti i bezbednosti. Kompanija može takođe deliti informacije sa trećim licima, uključujući, ali ne ograničavajući se na, poštovanje sudskih postupaka, sprečavanje prevare ili neposredne opasnosti i osiguranje bezbednosti naše mreže i usluga. Svoje podatke možete izbrisati iz baze podataka kompanije. Ako izbrišete svoje podatke iz baze podataka kompanije, kompanija ih više neće koristiti u sekundarne svrhe, otkriva ih trećim licima, ili ih koristi Društvo ili treća lica za slanje promotivnih pisama. 

Pristup i ispravka ličnih podataka

Pristup

Imate pravo da pristupite ličnim podacima koje imamo o vama bilo: 

Kontaktirajte nas putem e-maila za korisničku podršku na [email protected] 

Kontaktirajte službenika za zaštitu privatnosti putem e-pošte ili pošte; 

Prema važećim zakonima o privatnosti postoje okolnosti u kojima vam ne možemo dati pristup ličnim podacima koje imamo o vama. Na primer, ne možemo vam dati pristup ako bi bilo nerazumno uticati na tuđu privatnost ili vam pružiti pristup predstavlja ozbiljnu pretnju nečijem životu, zdravlju i bezbednosti. 

Za pristup ličnim podacima koje imamo o vama obično se ne naplaćuje, osim ako zahtev nije složen. Ako postoji naplata, bilo bi razumno i obavestićemo vas o tome što će biti tako da to možete prihvatiti pre nego što nastavite dalje. 

Ispravka

Preduzećemo sve razumne korake da osiguramo da su lični podaci koje prikupljamo, koristimo i otkrivamo tačni, tačni i ažurni. Da bismo osigurali tačnost, ohrabrujemo vas da nas obavestite o svim promenama informacija koje imamo. Obavestite nas: 

Ako postoje greške u podacima koje imamo;

Obaveštavajte nas o promenama informacija koje imamo o vama. 

Preduzećemo sve razumne korake da ažuriramo vaše lične podatke u roku od 30 dana od podnošenja zahteva. 

Kolačići

Kompanija može koristiti kolačiće i tehnologiju vebmastera da poveže određene informacije o Internetu sa vama. Pored toga, kompanija će u budućnosti moći da koristi druge izvore informacija o novim i stalno menjanim. (a) Kolačići. „Kolačići“ su funkcija u vašem pregledaču. Ako je omogućeno, na vašu posetu bilo kojoj od stranica na našim veb lokacijama možete na svoj računar napisati kolačiće koji mogu da skladište male količine podataka na vašem računaru. Kolačići nam pomažu u praćenju koje se od naših funkcija najviše obraća vama i koji sadržaj ste mogli videti u prošlim posetama. Kada ponovo posetite ovu veb stranicu, kolačići nam mogu omogućiti da prilagodimo naš sadržaj u skladu sa vašim željama. Mi možemo koristiti kolačiće za: pratite broj poseta na ovoj stranici; skupljati i agregirati i statističke informacije o korišćenju veb stranice; pružiti vam određeni sadržaj na osnovu vaših interesovanja ili prošle istorije gledanja; registrujte lozinku radi lakšeg pristupa našem sajtu. Možete onemogućiti kolačiće, iako veb lokacija ne radi pravilno za vas. Svoje postavke pregledača možete promeniti da biste prihvatili ili odbili sve kolačiće ili zatražili obaveštenje kada se kreira kolačić. Više o kolačićima možete saznati na pružiti vam određeni sadržaj na osnovu vaših interesovanja ili prošle istorije gledanja; registrujte lozinku radi lakšeg pristupa našem sajtu. Možete onemogućiti kolačiće, iako veb lokacija ne radi pravilno za vas. Svoje postavke pregledača možete promeniti da biste prihvatili ili odbili sve kolačiće ili zatražili obaveštenje kada se kreira kolačić. Više o kolačićima možete saznati na pružiti vam određeni sadržaj na osnovu vaših interesovanja ili prošle istorije gledanja; registrujte lozinku radi lakšeg pristupa našem sajtu. Možete onemogućiti kolačiće, iako veb lokacija ne radi pravilno za vas. Svoje postavke pregledača možete promeniti da biste prihvatili ili odbili sve kolačiće ili zatražili obaveštenje kada se kreira kolačić. Više o kolačićima možete saznati na ili zatražiti obaveštenje kada se kreira kolačić. Više o kolačićima možete saznati na ili zatražiti obaveštenje kada se kreira kolačić. Više o kolačićima možete saznati na http://cookiecentral.com. Važno je znati da možete izbrisati kolačiće ili numeričke identifikatore sa svog uređaja, a takođe onemogućiti buduću upotrebu istih promenom bezbednosnih postavki vašeg veb pregledača. Da biste koristili sve funkcije i funkcionalnosti mobilnih lokacija kompanije, morate prihvatiti kolačiće. (b) Veb maя. Veb beacon je programski kod koji se može koristiti za prikazivanje slike na veb stranici, ali može se koristiti i za prenos vašeg jedinstvenog korisničkog ID-a u bazu podataka i za povezivanje sa prethodno stečenim informacijama o pojedincu u bazi podataka. To omogućava kompaniji da prati određene mobilne sajtove koje posećujete. Veb svetilice koriste se za praćenje obrazaca ponašanja na mreži u marketinške svrhe kako bi se utvrdilo koji proizvodi ili usluge vas mogu zanimati. Pored korišćenja veb lokacija na veb stranicama, kompanija koristi i veb svetionike u e-porukama koje se šalju pojedincima registrovanim na baza podataka kompanije (c) IP adrese. Kompanija automatski prati određene informacije na osnovu vašeg ponašanja na veb lokaciji. Ove informacije možemo koristiti za interno istraživanje demografije, interesa naših korisnika i ponašanja kako bismo ih bolje razumeli, štitili i služili vi i naša zajednica. Ove informacije mogu da sadrže URL koji ste upravo ostavili (ako je ovaj URL na veb lokaciji ili ne), URL adresu koju ćete dobiti (ako je ovaj URL na veb lokaciji ili ne), računaru sa informacijama o vašem pregledaču i vašoj IP adresi. Vaš Internet protokol („IP“) je jedinstvena Internet adresa „koju vam je dodelio dobavljač Internet usluga („ ISP “). Za korisnike lokalne mreže („LAN“), DSL ili kablovskih modema, IP adresa može biti trajno dodeljena određenom računaru. Veb adrese automatski registruju veb serveri, prikupljajući informacije o obrascima saobraćaja korisnika. Iako IP adresa ne identifikuje pojedinca po imenu, on se može, uz saradnju ISP-a, koristiti za lociranje i identifikaciju osobe koja koristi Internet. Vaša IP adresa može, međutim, otkriti iz kojeg geografskog područja se povezujete ili sa ISP-a koji koristite. Konačno, ostale mobilne veb lokacije koje posećujete imaju IP adrese, a mi možemo prikupljati IP adrese ovih mobilnih lokacija i njihovih stranica. (d) Računarski profili. Kompanija takođe može da prikuplja i prikuplja druge anonimne podatke koji će nam pomoći da razumemo i analiziramo internetsko iskustvo naših posetilaca. Na primer, kompanija može da sakupi relativne podatke o posetiocima prema referenci imena domena, vrsti pregledača, softveru operativnog sistema, rezoluciji ekrana, mogućnostima boje, dodacima pregledača, podešavanjima jezika, podešenjima kolačića, ključnim rečima pretraživača, i JavaScript aktiviranje. Kada nam date lične informacije, u mogućnosti smo da koristimo ove podatke o posetiocima da vas identifikujemo. (e) analiza podataka. Tehnologija analize podataka može se povremeno koristiti ako je koristi kupac kompanije. (f) nove tehnologije. Upotreba tehnologije na Internetu, uključujući kolačiće i veb svetleće signale, brzo raste. Kao rezultat, kompanija snažno podstiče pojedince da preispitaju ovu politiku radi bilo kakvih ažuriranja u vezi sa korišćenjem novih tehnologija. mi možemo da koristimo ove podatke o posetiocima da vas identifikujemo. 

Veze

Mobilne veb lokacije i poruke e-pošte ponekad sadrže hipertekstualne veze do mobilnih lokacija drugih proizvođača. Kompanija nije odgovorna za postupke privatnosti ili sadržaj drugih mobilnih veb lokacija. Povezane mobilne veb lokacije mogu da sadrže veze do mobilnih veb lokacija kojima upravljaju treće strane. Ove veze su date radi vaše udobnosti i referenci. Kompanija ne upravlja ili ne kontroliše na bilo koji način informacije, softver, proizvode ili usluge dostupne na takvim mobilnim veb lokacijama trećih strana. Uključivanje veze do veb lokacije ne podrazumeva odobravanje usluga ili veb lokacije, njegovog sadržaja ili organizacije sponzora. 

Više informacija

Odvojite vreme da budete svesni sadržaja ove politike. U slučaju da vam je potrebno pojašnjenje ili želite razgovarati ili pristupiti vašim ličnim podacima s nama, možete nam se obratiti putem e-maila: [email protected] 

Promene politike privatnosti

Ova politika je tačna na gore navedeni datum izdavanja. Priznajete i slažete se da ova politika podleže bilo kom promeni od nas. U slučaju bilo kakvih izmena ove politike, promene će stupiti na snagu nakon objavljivanja izmenjenih polisa na ovom mobilnom sajtu. Ne dajemo obaveštenja o promenama na bilo koji drugi način osim objavljivanjem modifikovanih smernica na ovoj veb lokaciji. Molimo vas proverite često ažuriranu mobilnu stranicu jer je vaša jedina odgovornost da budete svesni promena. 

Datum upotrebe

Januar 2024

Definicije

Lični podaci  odnose se na podatke, bilo istinite ili ne, o osobi koja se može prepoznati iz tih podataka; ili iz takvih podataka i drugih informacija kojima organizacija ili će verovatno imati pristup. Ovo uključuje bilo koji skup podataka (npr. Ime, adresu, telefonski broj itd.), Koji bi zajedno uzeli da bi se osoba mogla identifikovati. 

Upotreba informacija , rukovanje i obrada informacija koje smo od vas prikupili. 

Otkrivanje informacija obično znači postupak ili čin otkrivanja / prenošenja informacija izvan kompanije, istovremeno pružajući proizvod ili uslugu kako ugovorno ugovori kupac. 

Glavni cilj podrazumeva početnu i planiranu upotrebu informacija iz kojih su prikupljeni. 

GDPR

Pridržavamo se zakona EU koji su utvrđeni 25. maja 2018. Za više informacija kliknite ovde