TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE

Articolul 1. Definitii si aplicabilitate

Prezentele clauze şi condiţii generale şi Clauzele şi condiţiile specifice (denumite în continuare împreună „Clauzele şi condiţiile generale şi specifice”), precum şi Politica privind drepturile de autor şi Politica privind confidenţialitatea se aplică tuturor contractelor între noi, în calitate de Furnizor(denumit în continuare „Furnizorul”, „noi”, „a/al/ale/ai noastră/nostru/noastre/noștri” – a se vedea Clauzele şi condiţiile specifice pentru datele noastre) şi dumneavoastră, în calitate de Cumpărător al Serviciilor pe care le furnizăm. „Serviciile” se referă la furnizarea de Conţinut mobil, şi anume conţinut destinat utilizării pe telefoanele mobile (de exemplu, aplicaţii, imagini de fundal, jocuri, sunete distractive şi tonuri reale) prin intermediul Serviciului de mesagerie scurtă (denumit în continuare „SMS”), prin intermediul Internetului (mobil), al acestui site web sau al unui site wap („Site-urile”) şi/sau prin orice altă metodă de livrare de conţinut mobil, cu excepţia cazului în care se convine altfel în scris.

Clauzele și condițiile generale și specifice, precum și Politica privind drepturile de autor și Politica privind confidențialitatea se aplică, de asemenea, utilizării Site-urilor.

Utilizarea site-urilor şi/sau înregistrarea pentru (unul dintre) servicii şi/sau acceptarea conţinutului mobil şi/sau a serviciilor (unuia dintre servicii) constituie acceptarea clauzelor şi condiţiilor generale şi specifice, precum si a politicii privind drepturile de autor şi a politicii privind confidenţialitatea, iar dumneavoastră recunoașteți și confirmați că le-ați citit și că vă sunt opozabile.

Dacă există contradicții între Clauzele și condițiile generale și specifice și Clauzele și condițiile suplimentare, cele din urmă vor prevala. Furnizorul are în orice moment dreptul de a modifica sau de a completa Clauzele și condițiile generale și specifice. Prin urmare, ar trebui să consultați periodic aceste pagini. 

În prezentul document, următorii termeni au următoarele ȋnțelesuri, cu excepția cazului în care se prevede altfel sau când contextul cere altfel: 

 1. Webite PTE LTD: 105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534 este utilizatorul acestor Termeni și Condiții;
 2. NTH Mobile SRL: Sun Offices, Calea Vacaresti 391, sector 4, Bucuresti este agregatorul platii prin SMS
 3. website: website-ul (mobil) sau aplicația mobilă a CrazyMob;
 4. furnizor serviciu (servicii): compania care furnizeaza continutul pentru care se face plata
 5. participant: utilizatorul de internet care încheie un acord prin intermediul website-ului cu Webite PTE LTD;
 6. furnizor (agregator) plata prin SMS: integratorul ce faciliteaza beneficiarului plata prin SMS. 
 7. Acord: confirmarea abonamentului pentru a participa la CrazyMob al Webite PTE LTD;
 8. Serviciului CrazyMob ofera acces la conținut nelimitat.

Articolul 2. Prevederi generale

 1. Acești Termeni și Condiții se aplică utilizării website-ului și oricărui acord dintre Webite PTE LTD și participantul pe care Webite PTE LTD l-a declarat.
 2. Dacă una sau mai multe prevederi din acești Termeni și Condiții sunt invalide sau nule, restul prevederilor rămase din acești Termeni și Condiții rămân pe deplin aplicabile. Părțile vor derula negocieri pentru a elabora noi reguli care să le înlocuiască pe cele invalide sau nule, care să fie respectate, ținând cont de scopul și intenția dispozițiilor inițiale.
 3. Acești Termeni și Condiții și alte informații referitoare la serviciile Webite PTE LTD pot fi găsite pe website. După finalizarea înregistrării și aprobării paginii de plată, inclusiv a condițiilor, s-a creat un acord între participant și Webite PTE LTD
 4. Pentru a putea utiliza Serviciul (Serviciile), trebuie să fi împlinit cel puţin vârsta menţionată în Clauzele şi condiţiile specifice şi/sau să aveţi acordul părinților (unuia dintre părinţi) sau al reprezentantului (reprezentanţilor) legal(i). In cazul în care altă persoană efectuează plăţile pentru Serviciile care vă sunt livrate dumneavoastră (plătitorul autorizat al facturii), trebuie să aveţi permisiunea acestei persoane pentru achiziţionarea şi utilizarea Serviciilor şi pentru efectuarea plăţilor pentru Servicii. Dacă este cazul, acceptaţi, de asemenea, în numele părinților (unuia dintre părinților), al reprezentantului (reprezentanţilor) legal(i) şi/sau al plătitorului autorizat al facturii să respectaţi prezentele Clauze şi condiţii generale şi specifice, Politica privind drepturile de autor şi Politica privind confidenţialitatea, precum şi orice Clauze şi condiţii suplimentare. 
 5. Pentru a putea utiliza Serviciile aveţi nevoie de echipamentul necesar de comunicaţii mobile. Anumite tipuri de Conţinut mobil sunt disponibile numai pentru un număr restrâns de telefoane mobile. Acesta este un aspect care ține de producătorii de telefoane mobile şi, prin urmare, este în afara domeniului de risc al Furnizorului. Pentru a evita orice dezamăgire, înainte de înregistrarea pentru (unul dintre) Servicii, vi se solicită să verificaţi compatibilitatea telefonului dumneavoastră cu acestea. Trebuie să vă asiguraţi că setările telefonului mobil, cum ar fi setările wap, sunt corecte. Pentru a evita orice dezamăgire, înainte de înregistrarea pentru (unul dintre) Servicii, vi se solicită să verificaţi la operatorul dumneavoastră de telefonie mobilă dacă setările telefonului mobil sunt adecvate pentru aceste Servicii.
 6.  Trebuie să aveţi un abonament de comunicaţii mobile la un operator de telefonie mobilă participant din Romania sau să aveţi acces la o reţea de comunicaţii mobile prin alte mijloace prin care Furnizorul pune la dispoziţie Serviciul (Serviciile).
 7.  Trebuie să aveţi o conexiune la Internet funcţională instalată pe telefonul mobil (WAP, GPRS sau Wi-Fi). Trebuie să aveţi dispozitivele necesare pentru realizarea conexiunii, inclusiv un telefon mobil sau un PC sau alte dispozitive care pot fi necesare.
  Este posibil să fie nevoie să plătiţi un cost suplimentar pentru a avea acces la o reţea de comunicaţii mobile, o conexiune la internet funcţională sau pentru a crea setările adecvate care să vă permită să utilizaţi serviciile.
 8.  Furnizorul nu îşi asumă nicio răspundere şi nu oferă nicio garanţie în cazul în care nu puteţi utiliza (pe deplin) Serviciile şi/sau Conţinutul mobil, nu primiţi mesaje (SMS) de la noi sau nu le primiţi în timp util, dacă acest lucru este urmare a neconformității dumneavoastră cu prevederile prezentului articol 3 sau a ştergerii de către dumneavoastră ori a omisiunii de a salva Conţinutul mobil sau mesajele (SMS) pe care le primiţi de la noi (în timp util) ori ca urmare a faptului că nu mai aveţi spaţiu în căsuţa de mesaje (SMS) sau în dispozitivul de memorie.
 9.  Dumneavoastră aveți responsabilitatea de a vă asigura că echipamentul şi/sau software-ul dumneavoastră nu întrerupe sau blochează Serviciile Furnizorului. Echipamentul sau software-ul care cauzează perturbări va fi deconectat imediat de la Servicii şi, în astfel de cazuri, Furnizorul are dreptul de a anula sau suspenda Serviciile cu efect imediat. În cazul în care este necesară modificarea echipamentului sau software-ului dumneavoastră pentru o actualizare sau pentru Servicii, trebuie să operaţi modificarea pe propria cheltuială. 

Articolul 3. Responsabilitatea pentru linkurile de pe website

 1. Website-ul poate conține link-uri către alte website-uri decât CrazyMob. Webite PTE LTD nu poate monitoriza acele alte website-uri și nici nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul acestora. Webite PTE LTD nu va fi responsabil pentru acest conținut. Webite PTE LTD folosește website-uri ale unor terți, în schimbul plății, pentru a trimite vizitatori pe website-ul său. Aceste terțe părți sunt responsabile pentru plasarea acestor hyperlink-uri și sunt singurele responsabile pentru conținutul website-ului și pentru modul în care acești terți trimit utilizatorii prin hyperlink-uri către website.
 2. Este posibil să utilizăm agenţi de publicitate şi sponsori pentru a reduce costurile serviciilor noastre pentru dumneavoastră. Ca o condiţie pentru utilizarea Serviciilor noastre, acceptaţi faptul că putem afișa reclame şi alte promoţii pe Site-urile noastre şi/sau în cadrul Serviciilor noastre şi putem trimite reclame şi promoţii prin SMS sau prin alte mijloace în legătură cu Serviciile noastre. De asemenea, acceptaţi să nu încercaţi să blocaţi aceste reclame şi promoţii sau să le împiedicaţi în orice alt mod. Unele ţări nu ne permit să vă trimitem mesaje publicitare fără acordul dumneavoastră prealabil explicit. prin urmare, este posibil ca cele de mai sus să nu fie valabile în cazul dumneavoastră. Afișarea de reclame sau promoţii pe Site-urile noastre nu constituie aprobarea Furnizorului cu privire la respectivul conţinut, produs, serviciu sau respectiva societate. Scopul nostru este acela de a garanta că reclamele şi promoţiile sunt adecvate pentru utilizatorii noştri. Aveţi dreptul, în orice moment, să ne solicitaţi să nu vă (mai) contactăm prin marketing direct. Furnizorul nu va lua parte la, sau în niciun fel responsabil pentru, nicio tranzacţie referitoare la produsele sau serviciile puse la dispoziţie de terţii menţionaţi anterior, sau pentru conţinutul sau informaţiile furnizate în legătură cu produsele sau serviciile unor terţi. Acceptaţi faptul că Furnizorul nu este răspunzător pentru pagubele, indiferent de natura acestora, care rezultă din aceste tranzacţii.

Articolul 4. Descrierea serviciilor si participarea

Prin intermediul Serviciilor, Furnizorul acordă Cumpărătorilor acces la o reţea de Conţinut mobil, inclusiv, dar fără a se limita la, ştiri sau informaţii, aplicaţii, jocuri, e-mail, servicii de chat, divertisment, horoscop, tonuri de apel, imagini de fundal, sunete amuzante, tonuri reale şi materiale video. Serviciile pot include, de asemenea, accesul la Conţinutul mobil și Serviciile unor terţi independenţi.

Accesul la Servicii poate fi asigurat prin punerea la dispoziţia dumneavoastră a unui Conţinut mobil descărcabil din categoria pentru care v-aţi înregistrat (de exemplu, prin furnizarea unei aplicaţii) sau prin acordarea permisiunii de a descărca Conţinutul mobil (de exemplu, prin furnizarea unui link wap-push sau a unui cod PIN pentru descărcarea conţinutului de pe Site-urile desemnate în acest scop ori prin acordarea accesului la Conţinutul mobil). Tarifele devin exigibile indiferent dacă descărcaţi sau nu Conţinutul mobil, considerentul pentru perceperea tarifelor constând exclusiv în oferirea dreptului de a descărca, primi şi/sau accesa Conţinutul mobil.

Clauzele şi condiţiile generale şi specifice, Politica privind drepturile de autor şi Politica privind confidenţialitatea, precum şi orice Clauze şi condiţii suplimentare se aplică, de asemenea, oricărei extinderi sau îmbunătăţiri a Serviciului (Serviciilor) curent(e). În orice moment, Furnizorul poate modifica sau suspenda, temporar sau permanent, Serviciul (Serviciile) [sau o parte a acestuia (acestora)]. Acceptaţi faptul că Furnizorul nu se face răspunzător faţă de niciun terţ sau faţă de dumneavoastră, în calitate de Utilizator, în cazul modificării, suspendării sau întreruperii Serviciului (Serviciilor).

Pentru a asigura utilizarea în siguranţă a Serviciilor, precum şi achitarea tarifelor aplicabile, dumneavoastră garantaţi că informaţiile cu caracter personal furnizate în formularul de înregistrare (denumite în continuare „Informaţiile înregistrate”) sunt corecte şi complete. În cazul în care Furnizorul, la propria discreţie, consideră că Informaţiile înregistrate sunt incorecte sau incomplete, acesta are dreptul de a vă suspenda sau anula abonamentul şi/sau de a încheia relaţia cu dumneavoastră şi/sau de a vă interzice să utilizaţi Serviciile sau o parte a acestora, în prezent sau în viitor, fără a vă datora o compensaţie în acest sens.

Sunteţi responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii oricărei parole şi/sau a altor informaţii transmise dumneavoastră de către Furnizor şi sunteţi pe deplin răspunzător pentru toate acţiunile întreprinse cu utilizarea parolei dumneavoastră sau a respectivelor informaţii. Vă angajaţi să încheiaţi vizitarea Site-urilor la finalul fiecărei sesiuni (prin închiderea browserului dumneavoastră) şi să contactaţi Furnizorul dacă observaţi sau suspectaţi utilizarea neautorizată a parolei sau a contului dumneavoastră cu Furnizorul, sau dacă securitatea sau protecţia Informaţiilor înregistrate nu mai este garantată din orice alt motiv.

Pentru a utiliza site-ul CrazyMob, participantul trebuie să încheie un abonament. Abonamentul intră în vigoare prin aprobarea paginii de plată, inclusiv a condițiilor. Această pagină de plată este găzduită de furnizorul de servicii de plată (sau uneori chiar de furnizorul de telecomunicații). După aprobare, va fi trimis un SMS gratuit de confirmare pentru a confirma acordul. La înregistrare, participantul trebuie să dețină un număr de telefon valabil.

Webite PTE LTD are dreptul de a nu accepta o înregistrare. Participantul trebuie să aibă cel puțin 18 ani și să aibă adresă permanentă sau reședința în România

La cererea Webite PTE LTD, participantul trebuie să furnizeze Webite PTE LTD o copie a unui act de identitate valabil. Webite PTE LTD își rezervă dreptul de a exclude participantul de la participare dacă acesta încalcă acești Termeni și Condiții în vreun fel sau dacă acționează ȋn alt mod ilegal împotriva Webite PTE LTD sau a terților.

Daca nu va puteti abona la serviciu, va rugam sa contactati echipa de suport la numarul de telefon +40 318262751, tarif normal, orar luni-vineri 9:00-18:00.

Articolul 5. Plata serviciilor si costuri 

Pentru a cumpăra Serviciile, trebuie să fiţi înregistrat ca titular de cont, iar pentru a utiliza Serviciile, veţi plăti o taxă în conformitate cu tarifele actuale ale Furnizorului prin intermediul facturii telefonice emise de operatorul de telefonie mobilă, dacă aveţi abonament, sau printr-o deducere din creditul dumneavoastră, dacă nu aveţi abonament.

Taxele și costurile aplicabile ale serviciului de abonare Mobivida vor continua până când vă dezabonați și sunt detaliate mai jos:

Serviciul poate fi utilizat prin abonare prin SMS. Pentru utilizatori Telekom Romania si Telekom Romania Mobile abonarea se face prin introducerea numarului dumneavoastra de telefon pe pagina de web, urmata de confirmarea abonarii prin SMS la 1280- cost mesaj trimis la 1280: 0.06 EUR cu TVA. Pentru utilizatorii Orange si Vodafone abonarea se face in mai multi pasi: prin trimiterea prin SMS a cuvantului cheie LUA la 1280, urmata de confirmarea abonarii prin SMS la 1280 (DA+LUA). Costul mesajului trimis la 1280: 0,06 EUR cu TVA. Costul abonamentului este de 3,57 EUR cu TVA / sms primit / 7 zile în Orange, Vodafone, Telekom România, Telekom România Mobile. Taxarea se face în Vodafone de pe numarul 23121, în Telekom Romania și Telekom Romania Mobile de pe numărul 1280. Abonamentul este activat săptămânal (până la dezabonare). Pentru a vă dezabona trebuie să trimiteți STOP LUA la 1280 (0.06 E cu TVA/sms trimis) sau să contactați relații clienți la adresa [email protected] sau la numărul de telefon +40318262751, tariff normal, orar de luni până vineri 9:00 – 18:00.

Atunci când vă înregistraţi pentru Serviciile noastre, veţi găsi informaţii cu privire la tarifele care [email protected] trebuie să fie achitate Furnizorului şi frecvenţa trimiterii de Conţinut mobil. Toate tarifele, inclusiv cele pentru abonamentele existente, pot fi modificate printr-o notificare din partea Furnizorului. Furnizorul vă va acorda un interval rezonabil pentru aceste modificări. În cazul în care nu acceptaţi noile tarife (care nu se vor aplica niciodată retroactiv), puteţi anula contractul cu noi, cu efect imediat. 

Articolul 6. Anularea / încetarea serviciului de abonare

În cazul Serviciilor nu se aplică niciun drept de retragere, nicio perioadă de probă şi niciun termen de reflecţie. Furnizorul oferă utilizatorilor posibilitatea de a întrerupe Serviciile. Mesajul de înregistrare din partea Furnizorului conţine, de asemenea, informaţii despre modul în care puteți anula Serviciile. Cu toate acestea, este posibil ca unele tarife să apară pe factura dumneavoastră de telefon mobil în luna următoare, deoarece operatorii de telefonie mobilă facturează retroactiv.

Anularea se poate face: 

6.1 De catre participant

Puteți alege să încetați / să anulați abonamentul / apartenența la Serviciu. Pentru a vă anula calitatea de membru, pur și simplu:

Prin e-mail: adresa de e-mail la [email protected]. Anularea va intra în vigoare în termen de maxim 48 de ore de la primirea cererii de reziliere.

Prin SMS: text STOP LUA la 1280. Costul mesajului trimis la numarul scurt este de 0,06 euro cu TVA. Anularea va intra în vigoare imediat după primirea cererii de reziliere.

Solicitarea dvs. de anulare / reziliere va fi procesată și contul dvs. va fi închis imediat. Orice taxe deja suportate / percepute vor fi pierdute și nu vor fi rambursate.

6.2 De catre noi

Putem, la propria noastră discreție, să suspendăm sau să încheiem contul dvs. cu sau fără o notificare pentru dvs. Aceasta include, dar nu se limitează la, în cazul oricărei încălcări a acestor Termeni și Condiții, în cazul în care se consideră că a abuzat Serviciul. „Abuzul Serviciului” este definit ca fiind, dar fără a se limita la, cereri excesive de conținut care duc la supraalocarea resurselor sistemului. În cazul în care încheiem contul dvs. ulterior încălcării acestor Termeni și condiții, nu vom avea nicio răspundere sau responsabilitate față de dvs. și nu vom restitui nicio parte din taxele dvs. percepute până în prezent.

Articolul 7. Întrebări și reclamații

 1. Orice întrebări sau reclamații pot fi adresate către: Webite PTE LTD: 105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534
  E-mail:[email protected]
  Telefon: +40318262751, tarif normal, orar de luni până vineri 9:00 – 18:00
 2. Reclamațiile sunt procesate de Webite PTE LTD în termen de maxim 30 de zile. Dacă, din păcate, nu este posibilă soluționarea unei reclamații în termen de 30 de zile, participantul va fi informat despre întârziere.

Articolul 8. Răspunderea

Webite PTE LTD se străduiește să mențină serviciile accesibile pe website șapte zile pe săptămână, 24 de ore pe zi. Accesul poate fi întrerupt, inclusiv datorită operațiunilor de întreținere, actualizare și/sau din alte motive tehnice. Webite PTE LTD  nu este răspunzător pentru întreruperea temporară a website-ului, decât dacă întreruperea din cauza Webite PTE LTD este nejustificat de lungă.

Webite PTE LTD nu poate garanta că informațiile de pe website sunt corecte. Webite PTE LTD va face tot posibilul pentru a păstra acuratețea acestor date într-un mod cât mai consecvent posibil. Influențele externe, de exemplu; hackerii, sunt întotdeauna posibile și pot duce la informații denaturate. Webite PTE LTD nu este responsabil pentru astfel de informații denaturate. Dacă credeți că munca dvs. a fost copiată într-un mod care încalcă drepturile de autor constituite sau dacă, în orice alt mod, drepturile dvs. de proprietate intelectuală au fost încălcate, vă rugăm să ne contactați.

Webite PTE LTD nu răspunde pentru daune de orice fel din cauza datelor incorecte și/ sau incomplete furnizate către Webite PTE LTD de către participant.

Webite PTE LTD nu răspunde pentru daune indirecte sau secundare.

Limitările răspunderii cuprinse în acești Termeni și Condiții nu se aplică dacă prejudiciul din neglijență gravă se datorează Webite PTE LTD sau angajaților săi.

Webite PTE LTD nu poate monitoriza afiliații și editorii care se ocupă de promovarea CrazyMob și nici nu acceptă nicio responsabilitate pentru conținutul acestora. Afiliații și editorii care nu respectă regulile editorului și ale afiliaților vor fi eliminați în termen de 24 de ore. Daunele cauzate de publicitatea necorespunzătoare de către terți nu sunt responsabilitatea Webite PTE LTD. Doar publicațiile Webite PTE LTD sub o adresă URL a CrazyMob, urmate de variabilele campaniei sunt responsabilitatea Webite PTE LTD. Toate celelalte adrese URL care diferă nu sunt ale Webite PTE LTD și, prin urmare, nu intră în responsabilitatea acesteia.

Articolul 9. Codul de conduita pentru utilizarea serviciilor

Acceptaţi să utilizaţi Serviciile în conformitate cu următorul cod de conduită:

Veţi păstra toate informaţiile furnizate dumneavoastră prin intermediul Serviciului privat şi confidenţial şi nu veţi divulga aceste informaţii niciunei persoane fără permisiunea Furnizorului sau a persoanei care v-a furnizat informaţiile;

Nu veţi utiliza Serviciile pentru a vă angaja în nicio formă de hărţuire sau de comportament ofensator, inclusiv, dar fără a se limita la, postarea de comunicări, fotografii sau înregistrări care conţin declaraţii defăimătoare, calomnioase, grosolane, abuzive sau scandaloase ori limbaj sau imagini cu caracter rasist, pornografic, obscen sau ofensator; Nu veţi utiliza Serviciile pentru a încălca drepturile la viaţă privată, drepturile de proprietate sau orice alte drepturi ale Furnizorului sau ale oricărei persoane; Nu veţi posta mesaje, fotografii sau înregistrări şi nu veţi utiliza Serviciile într-un mod care contravine, plagiază sau încalcă drepturile Furnizorului sau ale oricărui terţ, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drepturi de autor, dreptul la viaţă privată sau alte drepturi personale sau de proprietate, sau care este fraudulos sau altfel ilegal ori care încalcă legea sau moralitatea publică; Nu veţi utiliza Serviciile pentru a promova organizaţii caritabile, pentru publicitate sau pentru bunuri ori servicii; Sub nicio formă, nu veţi posta sau transmite informaţii de contact prin intermediul informaţiilor postate în mod public, inclusiv, dar fără a se limita la, numere de telefon, adrese poştale, adrese de e-mail, site-uri web sau nume complete;

Nu veţi reproduce, copia, vinde sau revinde, nici integral, nici parţial, Serviciile;

Nu veţi utiliza Serviciile în scopuri comerciale;

Nu veţi utiliza Serviciile pentru a trimite mesaje prin e-mail nesolicitate, inclusiv, dar fără a se limita la, publicitate comercială de masă sau anunţuri informative („Spam”). În plus, nu veţi utiliza Serviciile pentru a (a) trimite mesaje prin e-mail excesive şi/sau cu intenția de a hărțui sau deranja alte persoane, (b) continua să trimiteţi mesaje prin e-mail Furnizorului sau unui destinatar care a declarat că nu doreşte să primească astfel de mesaje, (c) trimite mesaje prin e-mail conţinând în titlu informații înşelătoare sau care induc în eroare, (d) trimite mesaje prin e-mail rău intenţionate, inclusiv, dar fără a se limita la, „mail bombing”, sau (e) trimite ori primi mesaje de e-mail într-un mod care încalcă clauzele de utilizare ale unui furnizor de servicii de internet;

 Furnizorul îşi rezervă dreptul, la propria latitudine, de a vă suspenda sau anula abonamentul, şi/sau de a încheia relaţia cu dumneavoastră şi/sau de a vă interzice să utilizaţi Serviciile sau o parte a acestora, în prezent sau în viitor, fără a vă datora o compensaţie în acest sens. 

Articolul 10. Politica privind confidentialitatea si prelucrarea datelor

Furnizorul acordă o mare importanţă confidențialității utilizatorilor săi. Din acest motiv, am instituit o Politică privind confidenţialitatea separată, care este parte integrantă din Clauzele şi condiţiile generale şi specifice ale Furnizorului şi din Clauzele şi condiţiile suplimentare. Confirmaţi faptul că Furnizorul poate colecta şi prelucra „informaţii cu caracter personal”, „informaţii financiare” sau „informaţii demografice şi despre utilizator” („Informaţiile”) în legătură cu Serviciile. Este posibil să transmitem Informaţiile către operatorul de telefonie mobilă şi/sau furnizorul de servicii de gateway pentru colectarea tarifelor pe care le datoraţi, iar Informaţiile colectate de Furnizor pot fi stocate şi prelucrate în ţara în care Furnizorul sau reprezentanţii acestuia deţin anumite spații de lucru. Prin utilizarea Serviciilor, acceptaţi transferul acestor Informaţii în afara ţării dumneavoastră. Prin utilizarea Serviciilor Furnizorului, acceptaţi această Politică privind confidenţialitatea, Politica privind drepturile de autor şi Clauzele şi condiţiile generale şi specifice. În cazul în care nu le acceptaţi, nu ar trebui să utilizați Serviciile noastre. Ne rezervăm dreptul de a modifica, completa sau limita, în orice moment, prezenta Politică privind confidenţialitatea, Politica privind drepturile de autor şi Clauzele şi condiţiile generale şi specifice. Cu excepţia cazului în care se stabilește în mod explicit altfel, Clauzele şi condiţiile generale şi specifice, Politica privind drepturile de autor şi Politica privind confidenţialitatea se aplică tuturor aplicaţiilor existente şi noi cu care Serviciile curente sunt extinse sau îmbunătăţite. Prin urmare, vă recomandăm să consultați periodic aceste pagini. 

Articolul 11. Utilizarea, stocarea, monitorizarea si stergerea informatiilor

Ne rezervăm dreptul de a monitoriza toate mesajele publicitare, mesajele text, anunţurile şi mesajele publice pentru a garanta conformitatea acestora, în orice moment, cu orientările aplicabile. Deşi nu (suntem în măsură să) verificăm fiecare mesaj transmis de utilizatorii Serviciilor şi nu suntem responsabili pentru conţinutul acestor mesaje, ne rezervăm dreptul, dar nu suntem obligaţi să ştergem sau să mutăm conţinutul, inclusiv, dar fără a se limita la, profiluri, anunţuri publice şi mesaje (text), pe care, la latitudinea noastră, le considerăm contrare prezentelor Clauze şi condiţii generale şi specifice sau altor orientări aplicabile sau altfel inacceptabile. Sunteţi unicul responsabil pentru conţinutul profilurilor, anunţurilor publice şi mesajelor (text) pe care le stocaţi prin intermediul Serviciilor sau pe care le transmiteţi utilizatorilor Serviciilor. În cazul în care consideraţi că un mesaj publicitar, mesaj text sau un anunţ public de pe Site-uri vă încalcă drepturile de autor, vă rugăm să citiţi Politica privind drepturile de autor. Toate mesajele text pot fi selectate, iar conţinutul cu caracter explicit pornografic va fi şters. Utilizatorii cu o conduită necorespunzătoare vor fi eliminaţi de pe Site-uri. Furnizorul are dreptul să rezilieze/anuleze abonamentele şi/sau conturile care sunt inactive o perioadă îndelungată de timp. Acceptaţi faptul că Furnizorul nu se face răspunzător sau responsabil în cazul în care informaţiile furnizate sau transmise prin intermediul Serviciilor nu sunt salvate sau sunt şterse accidental.

Articolul 12.Dreptul de proprietate intelectuala si industrial 

Aveţi cunoştinţă şi acceptaţi că conținutul și software-ul şi utilizat în legătură cu Serviciile, denumit în continuare Software-ul, conţin informaţii confidenţiale care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală valabile şi aplicabile. Cu excepţia unor dispoziţii contrare, orice drept, titlu şi interes faţă de orice proprietate intelectuală, drepturi de proprietate sau alte drepturi legate de bunuri necorporale, care sunt utilizate, dezvoltate, care includ, sunt încorporate ori sunt practicate în legătură cu oricare dintre Servicii („Drepturile de proprietate intelectuală”) sunt deţinute de Furnizor sau de licenţiatorii acestuia, şi acceptaţi să nu emiteţi nicio pretenţie privind interesul sau proprietatea asupra unor astfel de Drepturi de proprietate intelectuală. Confirmaţi că niciun titlu asupra Drepturilor de proprietate intelectuală nu este transferat dumneavoastră şi că nu obţineţi niciun fel de drepturi, explicite sau implicite, asupra Serviciului, altele decât drepturile acordate în mod expres prin prezentele Clauze generale şi specifice. „Drepturi de proprietate intelectuală” înseamnă oricare şi toate drepturile prevăzute de legislaţia privind brevetele, dreptul de autor, legislaţia privind secretul comercial, legislaţia privind mărcile şi orice alte drepturi de proprietate, precum şi orice şi toate aplicaţiile, reînnoirile, prelungirile şi restabilirile acestora, în vigoare acum sau în viitor şi cu efect la nivel global. Confirmaţi că toate mărcile care apar în cadrul Software-ului şi pe Site-uri aparţin Furnizorului, sau proprietarilor respectivi ai mărcilor, şi sunt protejate de legislaţia internă şi internaţională privind mărcile şi drepturile de autor. Utilizarea oricăreia dintre mărcile care apar în cadrul Software-ului şi pe Site-uri fără acordul expres scris al Furnizorului sau al proprietarului mărcii, după caz, este strict interzisă. De asemenea, aveți cunoştinţă şi acceptaţi că datele din anunţurile publicitare de la agenţii de publicitate şi/sau sponsori sau informaţiile furnizate dumneavoastră prin intermediul Serviciilor fac obiectul drepturilor de autor, legislaţiei mărcilor comerciale, denumirilor de marcă, brevetelor sau altor drepturi de proprietate şi legi. Garantaţi că nu veţi modifica, închiria, lua sau da cu împrumut, arenda, vinde, distribui, crea sau genera conţinut sau produse derivate parţial sau integral din Servicii sau Software, exceptând cazul în care Furnizorul vă oferă acordul scris explicit pentru a face acest lucru. Furnizorul vă oferă prin prezenta, iar dumneavoastră acceptaţi o licenţă personală, limitată, netransferabilă, neexclusivă, revocabilă şi netransmisibilă şi permisiunea de a instala Software-ul şi de a descărca conţinutului, de a utiliza codul de lucru al Software-ului său pentru utilizarea Serviciului de pe un dispozitiv mobil compatibil destinat exclusiv utilizării în scop personal, necomercial şi de a utiliza Software-ul şi Site-urile numai în conformitate cu prezentele Clauze şi condiţii generale şi specifice, atât timp cât nu copiaţi, nu transformaţi și nu modificaţi niciun Software, niciun cod sursă sau conţinut, nu reproduceţi, nu modificaţi, nu efectuaţi, nu transferaţi, nu distribuiţi, nu vindeţi, nu revindeţi și nu creaţi un produs sau un conţinut derivat din acestea, nu aplicaţi metode de inginerie inversă sau asamblare inversă asupra acestora și nu încercați în alt mod să găsiţi un cod sursă (nici nu permiteţi unor terţi să facă acest lucru), nu utilizaţi și nu puneţi la dispoziţie Software-ul şi conţinutul, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres în prezentele Clauze şi condiţii generale şi specifice şi cu condiţia să nu vindeţi niciun drept legat de conţinut, de Software şi de Drepturile de proprietate intelectuală, să nu le codificaţi, să nu eliberaţi licenţe secundare pentru acestea, să nu le grevaţi cu drepturi de garanție și să nu le transferați în alt mod. Garantaţi că nu veţi modifica conţinutul, Software-ul şi Drepturile de proprietate intelectuală în niciun fel și că nu veţi utiliza versiuni modificate ale Software-ului şi ale Drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv (dar fără limitare), pentru a obţine acces neautorizat la Serviciu. Garantaţi că, pentru a accesa Serviciile, veţi utiliza exclusiv interfaţa asigurată de Furnizor. Prin prezenta, Furnizorul vă oferă permisiunea de a face o singură copie a Informaţiilor pe echipamentul utilizat de dumneavoastră pentru a obţine accesul la Servicii şi de a folosi şi afişa copia Informaţiilor înregistrate realizată pe echipamentul respectiv în scopuri personale.

Articolul 13. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să exoneraţi de răspundere Furnizorul şi societăţile holding, membrii, filialele, societăţile afiliate, furnizorii de servicii, contractanţii, agenţii, reprezentanţii, licenţiatorii, managerii, directorii, administratorii, asociaţii şi angajaţii acestuia în legătură cu orice pretenţie, proces, acţiune, cerere sau altă procedură inițiată de către un terţ cauzată de, ca urmare a sau în legătură cu (i) utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor, a Conţinutului mobil, a Software-ului şi a Site-urilor, inclusiv, dar fără a se limita la, descărcarea de pe Site-uri şi/sau a Conţinutului mobil, (ii) încălcarea prezentelor Clauze şi condiţii generale şi specifice sau (iii) încălcarea oricărei legi, reglementări sau oricăror drepturi ale unui terţ. Veţi achita oricare şi toate costurile, pagubele şi cheltuielile, inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuielile legale rezonabile suportate şi costurile percepute sau altfel suportate de Furnizor în legătură cu sau care decurg dintr-o astfel de pretenţie, proces, acţiune cerere sau altă procedură.

Articolul 14. Excluderea răspunderii/fără garantie 

Furnizorul, administratorii, managerii, angajaţii, furnizorii platii, reprezentanţii şi agenţii acestuia („părţile furnizoare”) nu îşi asumă răspunderea pentru pagubele rezultate din utilizarea de către dumneavoastră a serviciilor, a conţinutului mobil, a software-ului şi site-urilor. Înţelegeţi şi acceptaţi în mod explicit că:

serviciile, conţinutul, software-ul şi site-urile sunt furnizate „ca atare” şi „după cum sunt disponibile” şi nu implică acordarea niciunei garanţii. în măsura permisă de lege, părţile furnizoare în mod explicit nu îşi asumă răspunderea, fie explicită, fie implicită, prin lege sau în alt mod, în ceea ce priveşte serviciile, conţinutul, software-ul şi site-urile, inclusiv, dar fără a se limita la, garanţia implicită a drepturilor de proprietate, de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop şi neîncălcare a drepturilor de proprietate;

părţile furnizoare nu îşi asumă răspunderea în ceea ce priveşte siguranţa, fiabilitatea, oportunitatea şi performanţa serviciilor, a conţinutului mobil, a software-ului şi site-urilor. părţile furnizoare nu garantează că serviciile, conţinutul mobil, software-ul şi site-urile vă vor satisface aşteptările sau că serviciile, furnizarea conţinutului, software-ul şi site-urile vor fi neîntrerupte sau fără erori;

niciun fel de recomandări sau informaţii, orale sau scrise, obţinute de dumneavoastră de la noi sau prin serviciile noastre nu vor constitui o garanţie neformulată în mod expres în prezentele clauze şi condiţii. nu vă puteţi baza pe nicio astfel de informaţie sau recomandare; înţelegeţi şi acceptaţi să descărcaţi şi/sau să utilizaţi serviciile, conţinutul, software-ul şi site-urile la discreţia dumneavoastră şi pe propriul risc, fiind unicul responsabil pentru orice deteriorări ale sistemului dumneavoastră informatic, telefonului mobil sau pentru pierderea datelor ca urmare a descărcării sau utilizării conţinutului mobil, a acestui software şi a site-urilor;

în ceea ce priveşte serviciile de chat: serviciile, inclusiv serviciul sms, sunt destinate exclusiv scopurilor de divertisment; imaginile cu persoane prezentate la televizor, pe internet şi/sau pe telefoanele mobile au scop exclusiv ilustrativ. acestea nu sunt, de fapt, persoanele care vă furnizează serviciile.

Articolul 15. Limitarea răspunderii

In niciun caz, inclusiv în cazul neglijenței, părţile furnizoare nu sunt răspunzătoare faţă de dumneavoastră sau faţă de un terţ pentru niciun fel de pagube, inclusiv, dar fără a se limita la, pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, exemplare, punitive, suplimentare, răspundere juridică sau pierderi de consecință (inclusiv pagube cauzate de nerealizarea veniturilor, întreruperea activităţii, pierderea de informaţii şi altele asemenea), ca urmare a utilizării, utilizării abuzive sau incapacităţii dumneavoastră de a utiliza serviciile, conţinutul mobil, software-ul şi site-urile, chiar şi în cazul în care reprezentantul autorizat al furnizorului a fost informat cu privire la posibilitatea producerii unor astfel de pagube (inclusiv pagube suferite de terţi). Unele ţări nu permit limitarea sau excluderea răspunderii pentru pagube directe, suplimentare sau pierderi de consecință, astfel încât este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu fie valabilă în cazul dumneavoastră. In niciun caz, răspunderea totală a părţilor furnizoare faţă de dumneavoastră pentru toate pagubele, pierderile şi pretenţiile legale [contractuale sau pe motivul unei acţiuni ilegale (inclusiv neglijenţă) sau de altă natură] nu va depăşi suma plătită de dumneavoastră în vederea înregistrării pentru servicii, conţinutul mobil, software şi site-uri. 

Furnizor serviciu: Webite PTE LTD: 105 Cecil Street, The Octagon #16-05, Singapore 069534

Agregator plata prin SMS: NTH Mobile SRL, Sun Offices, Calea Vacaresti 391, sector 4, Bucuresti

ianuarie, 2024